מערך הבחירות הארצי לכנסת ישראל ולהסתדרות. 
אספקת רכבים וכלל הציוד הנדרש.
הערכות מלאה לקראת וביום הבחירות.
פעילות בשיתוף ובהנחיה של ועדת המארגנים.