מערך בחירות הארצי ולהסתדרות.

אספקת רכבים וכלל הציוד הנדרש.

הערכות מלאה לקראת וביום הבחירות.

פעילות בשיתוף ובהנחיה של ועדת המארגנים.