ביצוע פרויקטי הפצה מורכבים , הדורשים רמת ניהול גבוהה ובלוח זמנים קצר

במגזר העסקי ,הציבורי והפרטי.

תערוכות עבור חברות פרסום ברחבי הערים.

תערוכות שטח – פריסת ציוד ואיסוף בכל תוואי שטח.

חלוקת מבחנים עבור משרד החינוך.

פינוי ארכיונים, מרתון ת”א, פרוייקט בתי עלמין ביום הזיכרון, מערך בחירות לכנסת, חברות קד”מ, פרוייקט משאית האושר של חברת כפיים, פרויקט עדלאידע בפורים.