שינוע ארוחות ממטבחים של חברות קייטרינג , לעובדים של הלקוחות העסקיים.

בנית רשת הפצה כלל ארצית.

חלוקה למחוזות – בכל מחוז רשת הפצה מקומית הנתמכת ומגובה ע”י המחוזות הסמוכים.

הובלת מזון בתנאים מבוקרים , כולל בקרי טמפ’ בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

התאמת הרכבים, תשתיות ה”מרכבים” לדרישות תברואתיות.

הקפדה על תנאים סניטריים מחמירים.