תקנים ואישורים

חברת סוסנה מובינג מוסמכת בכל התקנים הנדרשים הן בהובלת מזון ומרכיביו והן בעולם הפארמה והתרופות כולל הסמכה של מכון התקנים לנוהל 126+130 של משרד הבריאות.

safety and qulity si9301
ניהול בטיחות ואיכות תי 9301
iso 45001 2020
CERT STANDART ISO 9001 2020
license

הצהרת מדיניות בטיחות ובריאות תעסוקתית

 החברה מחויבת לארגון סביבת העבודה לעובדיה והסובבים בה המבטיחה שמירה על בטיחותם ובריאותם .

 1. נהגים : החברה רואה בנהגיה משאב מרכזי להשגת מטרותיה ופועלת לשיפור נהיגה

בטיחותית של נהגיה באמצעות קליטת נהגים מיומנים וכשירים להובלה ומתן

שירות, הדרכות והכשרות תקופתיות, מעקב שוטף אחר הרגלי הנהיגה , בדיקת

שביעות רצון לקוחות, למידה וניתוח אירועים.

2. רכבים: החברה מחזיקה ברכבים חדשים, מטמיעה ברכביה את מערכות הבטיחות

המתקדמות ביותר ושומרת על מדיניות טיפולים ואחזקה מונעת קפדנית.

3. החברה: מעסיקה קצין בטיחות בתעבורה , ומקפידה בעבודה עם קבלני משנה שאלו יעבדו

ע”פ הסטנדרטים הגבוהים המקובלים בחברה עצמה.

מדיניות האיכות, הצטיינות בשירות הניתן ללקוחות.

אמות המידה לאיכות הן:

  • שביעות רצון לקוח לאורך זמן.
  • רמת איכות העונה ותואמת את הדרישות החוזיות, דרישות הלקוחות ו/או
  • הדרישות המקובלות לתחום עיסוק ההובלות.
  • עמידה בדרישות חוקים ,תקנות ותקנים ישימים.

הגשמת מדיניות

מדיניות האיכות מיושמת על ידי אימוץ תרבות ניהול איכות שעקרונותיה הן:

  • ניהול מערכת איכות על פי דרישות תקן ISO 9001:2008.
  • ביסוס תרבות המדגישה את חשיבות הלקוח.
  • זיהוי, הבנה ומענה לדרישות, לציפיות ולצרכיי הלקוח.
  • הטמעת תרבות של שיפור מתמיד והפקת לקחים בכל הפעילויות.
  • שימוש במדדים ויעדים כבסיס לשיפור.