Sosnamoving

סרטון תדמית

הפתרונות של "סוסנה"

באמצעות צי רכבים גדול ומגוון, מנהלים אשר עובדים בצמידות ללקוחות, צוות עובדים גדול ומשאיות גיבוי בכוננות, מסוגלת החברה להציע ללקוחותיה שלל פתרונות בתחומי השינוע, ההובלה וההפצה, בעלויות אטרקטיביות במיוחד. בין היתר, מציעה "סוסנה מובינג" את השירותים הבאים: