Sosnamoving

תקנים הסמכות ואישורים

לקבוצת סוסנה מובינג, מערך הבטחת איכות ובקרה מתקדם העומד בכל התקנים הקפדניים והמחמירים ביותר, לרבות: הובלת מזון ומרכיביו, בתחום הפארם והתרופות.

מערך האיכות של קבוצת סוסנה מקבל הכרה מצד מכון התקנים הישראלי, אשר הקנה לקבוצת סוסנה מובינג,  תו פלטינה היוקרתי המוענק לחברות שיש להן הסמכה לחמישה תקני איכות לפחות ומעיד על מצוינות באיכות.

קבוצת סוסנה מובינג, מבינה את החשיבות וגודל האחריות המוטלת עליה, ובפרט כמי שמספקת שירותים לוגיסטיים עבור חברות ציבוריות, תאגידים, משרדי ממשלה , בפרויקטים לאומיים רגישים ומורכבים, בשגרה ובחירום.

סוסנה מחויבת לאיכות, שירות ובטיחות לפני הכל.

הקבוצה, מקפידה על שקיפות מול לקוחותיה, ספקיה וכל הגורמים הרגולטורים בישראל.

רישוי עסקים
 • רישיון לניהול עסק סוסנה פארם
 • רישיון לניהול עסק סוסנה מובינג
 • רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב (ליסינג)
 • רישיון מוביל
 • רישיון להובלת מזון ומרכיביו
תקני הסמכה
 • IS0 45001– מערכת ניהול, בטיחות ובריאות בתעסוקה
 • ISO 9301– מערכת ניהול הבטיחות והאיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתית
 • ISO 27001- מערכת ניהול אבטחת מידע      
 • ISO 28000– מערכת ניהול אבטחת שרשרת אספקה
 • 9001 ISO– מערכת ניהול איכות מאושרת
 • ISO 13485  – מערכת ניהול איכות בציוד רפואי
פארם
 • GDP– נהלי 126, 128 ו- 130 של משרד הבריאות להובלת תרופות
 • רוקחת אחראית בעלת תעודות, הסמכות ואישורים מטעם משרד הבריאות לפיקוח על בית המסחר.
 • רישיון תמרוקים כללי
 • אישור מפעל חיוני

 • אישור מפעל למתן שירותים קיומיים

תעודות
 • תו פלטינה– המוענק על ידי מכון התקנים על מצוינות באיכות
 • אישור מפעל חיוני מטעם משרד התמ"ת לקבוצת סוסנה
 • אישור מפעל למתן שירותים קיומיים לקבוצת סוסנה
 • קצין בטיחות בתעבורה
 • מנהל ביטחון
תו פלטינה
אישור מפעל חיוני
אישור מפעל שירותים קיומיים