סוסנה מובינג – פתרונות הפצה ולוגיסטיקה

הפצה בטמפרטורה מבוקרת

הפצה בטמפרטורה מבוקרת מזון/ תרופות

במדינה כה חמה עם דרישות רגולטוריות בהפצת מזון לפי תקנה 1291 והפצת תרופות לפי תקנה 126,מהווה החברה אוטוריטה מקצועית הנשענת על יבוא טכנולוגיות של חומרי בידוד בתקן ATD שהינו הגבוה ביותר לציון איכות החומר הנדרש לבידוד על פי התקינה האירופאית.

בזמן שמרבית החברות בארץ נתקלות בחסמים של עמידה בדרישות ההפצה עקב השינויים הקיצוניים בטמפרטורה לאורך שעות החלוקה עד כדי השמדת סחורות עקב חריגה בטמפרטורות הנדרשות.

אנו בחברה משחררים את הלקוח מדאגות אלו ושומרים על שרשרת ההפצה GDP לאורך כל שעות היממה ומבטאים בכך את התובנה המקצועית המפוקחת ע"י חדרי בקרה בשיתוף הסכמי איכות בממשק עם כלל לקוחותינו תוך מתן מענה שקיפות על כל רכב בחברה ON LINE לצורך הוכחת הטמפרטורה.

החברה נמצאת במקום הגבוה ביותר הניתן על הדעת עבור כול סוגי ההובלות, ובכלל זה מוצרים ותכשירים רפואיים.

הפצה בטמפרטורה מבוקרת מזון/ תרופות

במדינה כה חמה עם דרישות רגולטוריות בהפצת מזון לפי תקנה 1291 והפצת תרופות לפי תקנה 126,מהווה החברה אוטוריטה מקצועית הנשענת על יבוא טכנולוגיות של חומרי בידוד בתקן ATD שהינו הגבוה ביותר לציון איכות החומר הנדרש לבידוד על פי התקינה האירופאית.

בזמן שמרבית החברות בארץ נתקלות בחסמים של עמידה בדרישות ההפצה עקב השינויים הקיצוניים בטמפרטורה לאורך שעות החלוקה עד כדי השמדת סחורות עקב חריגה בטמפרטורות הנדרשות.

אנו בחברה משחררים את הלקוח מדאגות אלו ושומרים על שרשרת ההפצה GDP לאורך כל שעות היממה ומבטאים בכך את התובנה המקצועית המפוקחת ע"י חדרי בקרה בשיתוף הסכמי איכות בממשק עם כלל לקוחותינו תוך מתן מענה שקיפות על כל רכב בחברה ON LINE לצורך הוכחת הטמפרטורה.

החברה נמצאת במקום הגבוה ביותר הניתן על הדעת עבור כול סוגי ההובלות, ובכלל זה מוצרים ותכשירים רפואיים.