Sosnamoving

הפתרונות שלנו

הפתרונות שלנו

מיקור חוץ- B2B/B2C – פתרון כולל לכל מערך ההפצה כולל ניהול ושליטה מלאים לאורך כל השרשרת הלוגיסטית.

ייעול במערכי ההפצה הקיימים בחברות וזאת בהתבסס על תוכנות חדשניות המקצרות את זמני ההספקה ומגדילות את כמות נקודות ההפצה.

הפריסה הארצית והיתרון לגודל הבא לידי ביטוי מכמות הרכבים הגדולה בכל רחבי הארץ נותנת ללקוח פתרון איכותי בהשגת כלל יעדי ההפצה,ברם, ימים של תאונות וחסימות בכבישי הארץ.

החברה מצטיינת באחוזי הפצה גבוהים ביותר. החשיבה היצירתית מחוץ לקופסא הינה המתכון המיטבי ביותר להתוויית פתרון לוגיסטי התפור כחליפה לכל לקוח ובכל תחום ותחום.

הפתרונות שלנו-

 • כל סוגי הרכבים (מאופנוע ועד טריילר)
 • ניסיון למעלה מ30 שנה ע"מ לייעל את מערכי ההפצה.
 • המומחיות בהפצה הינה מקצוע הנותן שקט וייעול בניהול במערך ההפצה של הלקוח.
 • גמישות תפעולית
 • הניסיון הרב פלוס הטכנולוגיות החדשניות נותנות לך יכולת ריכוז טוטאלית בניהול העסק שלך.
 • איסוף יומי קבוע של תכשירים ותרופות מהלקוחות והפצתם ב-NEXT DAY לכל חלקי הארץ.
 • קיום מערך כולל B2B B2C- איסוף/ליקוט/מיון/אחסנה.

 

הפתרונות שלנו

מיקור חוץ- B2B/B2C – פתרון כולל לכל מערך ההפצה כולל ניהול ושליטה מלאים לאורך כל השרשרת הלוגיסטית.

ייעול במערכי ההפצה הקיימים בחברות וזאת בהתבסס על תוכנות חדשניות המקצרות את זמני ההספקה ומגדילות את כמות נקודות ההפצה.

הפריסה הארצית והיתרון לגודל הבא לידי ביטוי מכמות הרכבים הגדולה בכל רחבי הארץ נותנת ללקוח פתרון איכותי בהשגת כלל יעדי ההפצה,ברם, ימים של תאונות וחסימות בכבישי הארץ.

החברה מצטיינת באחוזי הפצה גבוהים ביותר. החשיבה היצירתית מחוץ לקופסא הינה המתכון המיטבי ביותר להתוויית פתרון לוגיסטי התפור כחליפה לכל לקוח ובכל תחום ותחום.

הפתרונות שלנו-

 • כל סוגי הרכבים (מאופנוע ועד טריילר)
 • ניסיון למעלה מ30 שנה ע"מ לייעל את מערכי ההפצה.
 • המומחיות בהפצה הינה מקצוע הנותן שקט וייעול בניהול במערך ההפצה של הלקוח.
 • גמישות תפעולית
 • הניסיון הרב פלוס הטכנולוגיות החדשניות נותנות לך יכולת ריכוז טוטאלית בניהול העסק שלך.
 • איסוף יומי קבוע של תכשירים ותרופות מהלקוחות והפצתם ב-NEXT DAY לכל חלקי הארץ.
 • קיום מערך כולל B2B B2C- איסוף/ליקוט/מיון/אחסנה.